daglichtberekening

Daglichtberekeningen

Middels een daglichtberekening kan door de vergunningverstrekker worden gecontroleerd of het bouwplan voldoet aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in het bouwbesluit.
De daglichtberekening wordt gemaakt conform NEN2057. Voor het opstellen van de daglichtberekening worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

In de meeste gevallen zal een daglichtberekening worden gemaakt als onderdeel van een totale bouwbesluittoets.

Wat kost een daglichtberekening?


Voor de bouwkundige tekeningen en de daglichtberekeningen
bent u om een nabij de 400 euro kwijt. Zie de prijslijst
De tekeningen en de daglichtberekeningenu kunt later indienen bij de gemeente voor een omgevingsvergunningaanvraag.


Doe de vergunningcheck in het Omgevingsloket om met zekerheid vast te stellen of u een omgevingsvergunning nodig hebt.
Als dit zo is, kunt u de vergunning ook in het Omgevingsloket aanvragen.

Wij verzorgen omgevingsvergunningaanvraag en bouwkundig tekenwerk in elke fase van het bouwproces.
Ontwerptekeningen, detailtekeningen, bouwaanvraagtekeningen,
bestektekeningen, werktekeningen, bouwkundige details en alles wat
verder nodig is voor een succesvol bouwproject.
Een omgevingsvergunningaanvraag indienen voor een verbouwing of een nieuwbouw
dat doen wij voor u.

Daglichtberekeningen nodig? Bouwkundig advies en begeleiding.


Mocht u vragen hebben of advies neem dan gerust contact met ons. Tel:+31(0)6-24246268Aboss Bouwadvies & Tekenbureau is gespecialiseerd in all-round bouwkundig advies, bouwkundig tekenwerk, constructieberekeningen.
Begeleiden en indienen van bouwaanvraag, omgevingsvergunning, splitsingsaanvraag - Gemeente Amsterdam ,Amsterdam-Oost,Amsterdam-Zuid,Diemen

Aboss Bouwkundige advies en Tekenbureau Amsterdam

ROMB Bouwadvies Rotterdam