brandveiligheid hotel

"Brandveiligheid horeca - brandtechniek "


Brandveiligheidsadvies

Aboss Bouwadvies en bureau brandtechniek is deskundig op het vakgebied brandveiligheid en kan u hierover adviseren.
Onze dienstverlening is gericht op zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Bij nieuwbouw kan veel tijd en geld bespaard worden als er bij
het ontwerp vroegtijdig rekening wordt gehouden met de brandveiligheidseisen.
Bij verbouw kan geld bespaard worden door de toepassing van het "van rechtens verkregen niveau",
waarbij b.v. de brandcompartimentsscheidingen in sommige gevallen geen brandwerendheid dienen te bezitten van 90 minuten,
maar kan worden volstaan met 60 of 30 minuten.


Aboss Bouwadvies & Tekenbureau is gespecialiseerd in bouwkundige advies, bouwkundig tekenwerk, constructieberekeningen.
Begeleiden en indienen bouwaanvraag, omgevingsvergunning, splitsingsaanvraag en buitenreclame aanvraag, Gemeente Amsterdam

Aboss Bouwkundige advies en Tekenbureau Amsterdam