Aboss Bouwadvies & Tekenbureau Groningen
Aboss Bouwkundige Ingenieurs & Constructeurs te Groningen

 
Nederlands
Belgie
France   English
   
 
 

ABOSS.NL> Advies

 

Bouwkundige tekeningen
Splitsingstekening

Vluchtplan
Ventilatieberekeningen
Daglichtberekeningen
Sloopplan & tekening
Riolering & leidingen plan
Electraplan tekening
Kadastrale situatie
Brandveiligheidsberekeningen
Brandpreventietekeningen
Interieur design
3D Visualisaties
Tuin 3D plan
Buitenreclame
Constructie berekeningen
Constructieve details
Constructie tekeningen
Geluidsisolatie berekeningen
Het inmeten van panden digitaal
Verkooptekeningen
Installatietekeningen
Uitvoeringstekeningen
Detailtekeningen 2D/3D

Pijslijst

------------------------------------

Contact:
Aboss bouwkundig advies & tekenbureau
Groningen

Tel: +31-(0)-624246268

E-mail: Nico@aboss.nl

E-mail: Info@aboss.nl

 

 

 

 

 

 

 

De bouwvergunning is een omgevingsvergunning.

Sinds 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingegaan.
Hierbij zijn ruim 25 vergunningen op het gebied van bouwen,
wonen, ruimte en milieu vervangen door één nieuwe vergunning: de omgevingsvergunning.
Vroeger heetten deze vergunningen onder andere: bouwvergunning, sloopvergunning of kapvergunning.

Onder de omgevingsvergunning vallen onder andere de voormalige:
~ bouwvergunning
~ sloopvergunning
~ kapvergunning
~ aanlegvergunning
~ buitenreclamevergunning
~ monumentenvergunning

Wat kost een bouwvergunning, omgevingsvergunning?

De kosten van de omgevingsvergunning vindt u in de legestabel omgevingsvergunning.
Deze worden elk jaar opnieuw vastgesteld.
Let op: niet voor elke omgevingsvergunning worden kosten gerekend.
De manier van betalen kan per stadsdeel verschillen. Kijk in de stadsdeelzoeker voor de betaalwijze per stadsdeel.
Kijk in de stadsdeelzoeker voor de leges van deze stadsdelen. Aanvraag intrekken, geld terug?
Valt uw aanvraag in de reguliere procedure (van acht weken) en u trekt hem binnen drie weken in?
Dan kunt u een deel van de leges terugkrijgen.
Hiervoor gelden de volgende regels: leges minder dan ~ 198,50: geen teruggave.
leges tussen de ~ 198,50 en ~ 397,- : teruggave van legesbedrag minus ~ 198,50.
leges hoger dan ~ 397,- : terugave van de helft van het legesbedrag.
Bovenstaande geldt ook als u een aanvraag in de uitgebreide procedure (van 26 weken) binnen zes weken intrekt.
Vergunning geweigerd? Ook als de gemeente de vergunning weigert, moet u leges betalen.
U kunt dan wel 25% van het totaalbedrag terugkrijgen.
Meervoudige vergunning: Als u een zogenaamde meervoudige vergunning aanvraagt (voor meerdere werkzaamheden),
dan betaalt u de leges van alle afzonderlijke werkzaamheden.
Aanvullingen: Als het stadsdeel u om aanvullingen heeft gevraagd en u levert die niet op tijd aan, dan kan het stadsdeel
uw aanvraag niet verder behandelen. In dat geval betaalt u maximaal ~ 198,50 van het bestemmingsplan.


Hoe lang is een bouwvergunning geldig?

Een verleende bouwvergunning is onbeperkt geldig.
In sommige gevallen kan een verleende bouwvergunning worden ingetrokken,
als er gedurende een periode van 26 weken geen bouwactiviteiten hebben plaatsgevonden.

Hoe lang duurt de aanvraag van een bouwvergunning?

De beslissing over de aanvraag van een omgevingsvergunning duurt 8 weken (reguliere procedure) of 26 weken (uitgebreide procedure).
Voor de volgende aanvragen geldt de uitgebreide procedure:
~ aanvragen in het kader van bijzonder brandveilig gebruik van bouwwerken (voormalige gebruiksvergunning).
~ aanvragen voor het starten van een bedrijf of onderneming met gevolgen voor het milieu (voormalige milieuvergunning).
~ aanvragen waarbij u wilt afwijken van het bestemmingsplan.
~ aanvragen voor wijzigingen aan een Rijksmonument.
Vallen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning sommige werkzaamheden onder de procedure van 26 weken?
Dan geldt die termijn voor de hele aanvraag. Let op: een gefaseerde aanvraag duurt langer omdat over beide fasen apart
beslist moet worden.Twijfelt u over al dan niet gefaseerd aanvragen? Overleg dan met het stadsdeel.
Verlengen: Het stadsdeel mag de termijnen van 8 weken (gewone procedure) en 26 weken (uitgebreide procedure)
een keer met 6 weken verlengen. Ze moet hiervoor wel een geldige reden hebben; bijvoorbeeld omdat een adviserende instantie,
zoals de brandweer, meer tijd nodig heeft voor zijn advies.
Opschorten: Is uw vergunningaanvraag niet goed ingevuld of ontbreken er bijlagen?
Dan vraagt het stadsdeel u in een brief om deze aan te vullen. In deze brief geeft de gemeente ook
aan hoeveel tijd u daarvoor krijgt. Op het moment dat de gemeente dat aan u vraagt, stopt de beslistermijn; dit heet opschorten.
Als u ontbrekende bijlagen niet op tijd aanlevert, dan behandelt de gemeente uw aanvraag niet en krijgt u geen vergunning.
De gemeente laat u schriftelijk weten als de zij de beslistermijn verlengt of de beslissing opschort.
Te late beslissing: Als de gemeente niet op tijd beslist over een aanvraag in de reguliere procedure (van acht weken),
krijgt u de vergunning van rechtswege. Dat wil zeggen: de wet bepaalt dat u de vergunning krijgt.
Als de gemeente niet op tijd beslist over uw aanvraag in de uitgebreide procedure (van 26 weken),
kunt u een vergoeding (dwangsom) krijgen.


Beantwoord de vragen
op deze website en bepaal of u een bouwvergunning nodig heeft.

Heeft u hulp voor een bouwaanvraag nodig? Dat doen wij voor u.

Bouwaanvraag, bouwadvies, bouwkundig tekenwerk en etc.
Een bouwaanvraag indienen voor een verbouwing of een nieuwbouw.
U komt er met de bouwkundige tekeningen niet uit?
Of u heeft simpelweg voor een project bouwkundige tekeningen nodig.
Bel dan gerust.

Werkgebied: Groningen, Groningen.

Wij verzorgen bouwkundig tekenwerk in elke fase van het bouwproces.
Ontwerptekeningen, bouwaanvraagtekeningen,
splitsingstekeningen

splitsingstekeningen
, bestektekeningen, werktekeningen,
bouwkundige details en alles wat verder nodig is voor een succesvol bouwproject.
Een bouwaanvraag indienen voor een verbouwing of een nieuwbouw
dat doen wij voor u. Advies en begeleiding.
Wij zijn gespecialiseerd in allround bouwkundig tekenwerk.
Als u voor (huur) woningen representatieve tekeningen,
bijvoorbeeld verkooptekeningen, wilt hebben.
Tekenwerk van woningen wat nog niet gedigitaliseerd is.
Of als u zelfs van bijvoorbeeld woningen geen tekeningen heeft en
welke nog helemaal ingemeten en digitaal uitgetekend moet worden.

"Allerlei kleine aanpassingen in woningen en / of
utilitaire gebouwen die even uitgetekend moet worden,
en /of een bouwaanvraag voor nodig is.
Tekenen van dakkapel, luifel, uitbouw,
verbouwing van zolder, badkamer, vakantiehuis of tuinhuis en etc.

Aanvullend kunnen we u bijstaan met advies, berekeningen,
bouwbegeleiding en overtuigende presentaties.

-----------------------------

Aboss Bouwadvies & Tekenbureau B.V.
Bouwkundige Ingenieurs en Constructeurs te Groningen

 

 Dienst Millieu Gemeente Groningen

Dienst Milieu
 

 

 

 

 

Wij leveren de tekenwerk standaard binnen 2-3dagen.
Heeft u haast!? Maak dan gebruik van
onze spoed service; 7 dagen per week.

Word nu donateur van WSPA

WSPA
World Society Protection of Animals

All-round Bouwkundig tekenwerk:
Aanbouw tekenwerk goedkoop
Amsterdam,
Uitbouw tekenwerk goedkoop
Amsterdam,
Dakkapel tekenwerk
goedkoop en snel Amsterdam,
Dakterras tekenwerk
goedkoop en snel Amsterdam,
Garage tekenwerk
goedkoop snel Amsterdam,
Luifel tekenwerk
goedkoop snel Amsterdam,
Tuinschuur tekenwerk
goedkoop snel Amsterdam,
Nieuwbouw woningen tekenwerk
goedkoop snel Amsterdam,
Bestaande woningen tekenwerk
goedkoop snel Amsterdam,
vakantiehuizen tekenwerk
goedkoop snel Amsterdam,
Kantoor tekenwerk goedkoop
snel Amsterdam,
Bedrijfsruimte tekenwerk
goedkoop snel Amsterdam,
Interior tekenwerk,
Tekenen en Ontwerpen:
Nieuwbouwtekeningen woning,
Verbouwtekeningen woning,
Verkooptekeningen woning,
Woningrenovatie tekenwerk,
Buitenreclame vergunning,
Voorlopigontwerp tekenwerk,
Definitiefontwerp tekenwerk,
3D presentatie AutoCAD,
Werktekeningen voor de aannemers,
Inmeten bestaand gebouw,
De bestaande gegevens digitaliseren,
Berekenen constructie,
Constructietekeningen,
Construktiedetaltekeningen,
Constructieberekeningen,
Constructieontwerp,
Bouwtechnische tekenwerk:
toetsing bouwbesluit,
omgevingsvergunning aanvraag,
EPC berekeningen,
buitenreclame,
bouwtekening maken,
bouwaanvraag veranda,
reclame buiten,
buitenreclame,
bouwtekening maken,
bouwaanvraag veranda,
reclame buiten,
bouwvergunningen,
vergunning aanvragen,
constructiebureau,
bouwtekeningen,
bouwvergunning aanvragen,
bouwvergunning aanvraag,
aanvragen bouwvergunning,
aanvraag bouwvergunning,
bouwaanvraag tekeningen,
Bouwaanvraagtekeningen
Bestekstekeningen,
Installatietekeningen,
Constructietekeningen,
Uitvoeringstekeningen (werktekeningen),
Splitsingstekeningen,
Detailtekeningen,
Omgevingsvergunningen,
Verkooptekeningen,
Ontwerpen,
gevelreklame, 3D,
Inmeten en digitaliseren,
Brandpreventie tekeningen,
projectenbegeleiding,
bouwkundige advies,
begeleiding van bouwaanvragen,
daglichtberekeningen,
ventilatieberekeningen,
brandveiligheidberekeningen,
bouwkundige tekeningen,
constructieve berekeningen,
constructieve details,
plan voor aansluitingen,leidingen elektra
sloopplan,
aanvraag kapvergunning,
riool,leidingen plan,
food serviceconcepten plan, (Horeca),
aanvragen van luchtpijp mechanische,

ventilatiesysteem, (Horeca)
het aanvragen van buitenreclame,
reclameborden,

zonneschermen met logo`s
het omzetten bergruimtes naar verblijfsruimtes,
het omzetten zolderruimtes,

naar de kamers met woonfunctie
het omzetten kelderruimtes,

naar de kamers met woonfunctie
aanvragen van uitbouw,
aanvragen van aanbouw,
aanvragen nieuwe fundering,
aanvragen wijzigingen in gevels,
nieuwe woonindelingen plan,
het aanvragen van luifels,
het aanvragen van dakkapel,
het aanvragen van dakramen,
het aanvragen van ventilatieroosters,
nieuwe kozijnen, (gevels),
het aanvragen van balkons,
het aanvragen van dakterras,
het aanvragen van dakkoepels,
balklaagberekeningen,
portaalberekeningen,
interieuradvies en tekenwerk,
exterieuradvies en tekenwerk,
3D visualisaties,
(in 3D AutoCAD, 3DMAX, Maya)
3D videopresentaties
bouwtekening,
tekenburo,
ventilatieberekeningen,
bouwkundige tekenwerk maken,
daglichtberekeningen,


Amstelada Architecten
Aboss Bouwadvies & Tekenbureau Groningen
Stadshouderslaan 18a
9717AE Groningen
Nederland


©ABOSS.NL