aboss bouwadvies

 

Aboss Bouwadvies & Tekenbureau Amsterdam
Aboss Bouwkundige Ingenieurs & Constructeurs te Amsterdam

 
Nederlands
Belgie   France   English
   
 
  ABOSS.NL> Adviescontact

 

Bouwkundig tekenwerkbouwkundig tekenwerk
Constructieberekeningenconstructie berekeningen voor een omgevingsvergunning
Splitsingstekeningsplitsingstekening

Vluchtplanvluchtplan hotel
Ventilatieplan berekeningenventilatieplan
Daglichtberekeningdaglichtberekening
Sloopplansloopplan
Rioleringsplanrioleringsplan
Elektraplanelektraplan
Kadastrale situatiekadastrale situatie
Brandveiligheids tekeningenbrandveiligheid
Brandpreventiebrandveiligheid
Interieur design
Gevelreclame aanvragengevelreclame
3D Visualisatie Gevels3d Visualisatie gevels
3D Visualisatie Bakkerij3d Visualisatie Bakkerij
3D Visualisatie Snackbar3d Visualisatie Snackbar
3D Visualisatie Cafe3d Visualisatie Cafe
Tuin 3D plan
Constructie berekeningen
Constructieve details
Constructie tekeningenconstructie tekeningen berekeningen
Geluidsisolatie berekeningen
Het inmeten van panden digitaal
Verkooptekeningenverkooptekeningen
Transformatie
Installatietekeningeninstallatietekeningen
Uitvoeringstekeningen
Detailtekeningen 2D/3Ddetailtekeningen

Referenties

Tarieven

------------------------------------

Contact:
Aboss bouwkundig advies & tekenbureau
Amsterdam
Insulindeweg 649, 1095EA

Tel: +31-(0)624246268

E-mail: Info@aboss.nl

 


Links
Reclame

 

 

 

 

Omgevingsvergunning.

De bouwvergunning is een omgevingsvergunning.

Sinds 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingegaan.
Hierbij zijn ruim 25 vergunningen op het gebied van bouwen,
wonen, ruimte en milieu vervangen door één nieuwe vergunning: de omgevingsvergunning.
Vroeger heetten deze vergunningen onder andere: bouwvergunning, sloopvergunning of kapvergunning.

Onder de omgevingsvergunning vallen onder andere de voormalige:
~ bouwvergunning
~ splitsingsvergunning
~ sloopvergunning
~ kapvergunning
~ aanlegvergunning
~ buitenreklame vergunning
~ monumentenvergunning
~ dakkapel of dakraam
~ dakopbouw
~ dakterras
~ interne verandering (zoals het slopen van een dragende muur)
~ aanbouw of uitbouw aan uw pand
~ kozijnen vervangen of andere gevelwijziging
~ reclame monteren aan de gevel
~ installatie op het dak plaatsen (bijvoorbeeld airco of RVS afvoer)
~ het plaatsen van zonnepanelen
~ wijziging aan een monument
~ funderingsherstel, kelder of koekoek

Aboss bouwadvies kan u helpen bij het uitzoeken van de vereiste bijlagen.


Leges

Wat kost een bouwvergunning, omgevingsvergunning?

De kosten van de omgevingsvergunning vindt u in de legestabel 2021 omgevingsvergunning.
Deze worden elk jaar opnieuw vastgesteld.
Let op: niet voor elke omgevingsvergunning worden kosten gerekend.
De manier van betalen kan per stadsdeel verschillen. Kijk in de stadsdeelzoeker voor de betaalwijze per stadsdeel.
Let op: de stadsdelen Centrum, Oost, Noord en Nieuw-West hanteren voor sommige producten afwijkende leges.
Kijk in de stadsdeelzoeker voor de leges van deze stadsdelen. Aanvraag intrekken, geld terug?
Valt uw aanvraag in de reguliere procedure (van acht weken) en u trekt hem binnen drie weken in?
Dan kunt u een deel van de leges terugkrijgen.

Hoe lang is een bouwvergunning geldig?

Een verleende bouwvergunning is onbeperkt geldig.
In sommige gevallen kan een verleende bouwvergunning worden ingetrokken,
als er gedurende een periode van 26 weken geen bouwactiviteiten hebben plaatsgevonden.


Omgevingsvergunning.

Hoe lang duurt de aanvraag van een bouwvergunning?

De beslissing over de aanvraag van een omgevingsvergunning duurt 8 weken (reguliere procedure) of 26 weken (uitgebreide procedure).
Voor de volgende aanvragen geldt de uitgebreide procedure:
~ aanvragen in het kader van bijzonder brandveilig gebruik van bouwwerken (voormalige gebruiksvergunning).
~ aanvragen voor het starten van een bedrijf of onderneming met gevolgen voor het milieu (voormalige milieuvergunning).
~ aanvragen waarbij u wilt afwijken van het bestemmingsplan.
~ aanvragen voor wijzigingen aan een Rijksmonument.
Vallen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning sommige werkzaamheden onder de procedure van 26 weken?
Dan geldt die termijn voor de hele aanvraag. Let op: een gefaseerde aanvraag duurt langer omdat over beide fasen apart
beslist moet worden.Twijfelt u over al dan niet gefaseerd aanvragen? Overleg dan met het stadsdeel.
Verlengen: Het stadsdeel mag de termijnen van 8 weken (gewone procedure) en 26 weken (uitgebreide procedure)
een keer met 6 weken verlengen. Ze moet hiervoor wel een geldige reden hebben; bijvoorbeeld omdat een adviserende instantie,
zoals de brandweer, meer tijd nodig heeft voor zijn advies.
Opschorten: Is uw vergunningaanvraag niet goed ingevuld of ontbreken er bijlagen?
Dan vraagt het stadsdeel u in een brief om deze aan te vullen. In deze brief geeft de gemeente ook
aan hoeveel tijd u daarvoor krijgt. Op het moment dat de gemeente dat aan u vraagt, stopt de beslistermijn; dit heet opschorten.
Als u ontbrekende bijlagen niet op tijd aanlevert, dan behandelt de gemeente uw aanvraag niet en krijgt u geen vergunning.
De gemeente laat u schriftelijk weten als de zij de beslistermijn verlengt of de beslissing opschort.
Te late beslissing: Als de gemeente niet op tijd beslist over een aanvraag in de reguliere procedure (van acht weken),
krijgt u de vergunning van rechtswege. Dat wil zeggen: de wet bepaalt dat u de vergunning krijgt.
Als de gemeente niet op tijd beslist over uw aanvraag in de uitgebreide procedure (van 26 weken),
kunt u een vergoeding (dwangsom) krijgen.


Beantwoord de vragen
op deze website en bepaal of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Heeft u hulp voor een aanvraag van omgevingsvergunning nodig? Dat doen wij voor u.

Bouwaanvraag, bouwadvies, bouwkundig tekenwerk en etc.
Een bouwaanvraag indienen voor een verbouwing of een nieuwbouw.
U komt er met de bouwkundige tekeningen niet uit?
Of u heeft simpelweg voor een project bouwkundige tekeningen nodig.
Bel dan gerust.

Werkgebied: Noord-Holland, Amsterdam.

Bouwkundig tekenwerk en constructie berekeningen.

Bouwkundig tekenwerk en constructie berekeningen

Wij verzorgen bouwkundig tekenwerk en constructie berekeningen en in elke fase van het bouwproces.
Ontwerptekeningen, bouwaanvraagtekeningen,
splitsingstekeningen

splitsingstekeningen
, bestektekeningen, werktekeningen,
bouwkundige details en alles wat verder nodig is voor een succesvol bouwproject.
Een bouwaanvraag indienen voor een verbouwing of een nieuwbouw
dat doen wij voor u. Advies en begeleiding.
Wij zijn gespecialiseerd in allround bouwkundig tekenwerk.
Als u voor (huur) woningen representatieve tekeningen,
bijvoorbeeld verkooptekeningen, wilt hebben.
Tekenwerk van woningen wat nog niet gedigitaliseerd is.
Of als u zelfs van bijvoorbeeld woningen geen tekeningen heeft en
welke nog helemaal ingemeten en digitaal uitgetekend moet worden.

"Allerlei kleine aanpassingen in woningen en / of
utilitaire gebouwen die even uitgetekend moet worden,
en /of een bouwaanvraag voor nodig is.
Tekenen van dakkapel, luifel, uitbouw,
verbouwing van zolder, badkamer, vakantiehuis of tuinhuis en etc.

Aanvullend kunnen we u bijstaan met advies, berekeningen,
bouwbegeleiding en overtuigende presentaties.

Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011

-----------------------------

Aboss Bouwadvies & Tekenbureau B.V.
Bouwkundige Ingenieurs en Constructeurs te Amsterdam
 

 


Dienst Millieu Gemeente Amsterdam

Dienst Milieu
 

Wij leveren de tekenwerk standaard binnen 2-3dagen.
Heeft u haast!? Maak dan gebruik van
onze spoed service; 7 dagen per week.
Word nu donateur van
World Animal Protection


World Animal Protection

World Society Protection of Animals


Omgevingsvergunning


All-round Bouwkundig tekenwerk
snel en gekwalificeerd:
Aanbouw tekenwerk goedkoop
Amsterdam,
Uitbouw tekenwerk goedkoop
Amsterdam,
Dakkapel tekenwerk
goedkoop en snel Amsterdam,
Dakterras tekenwerk
goedkoop en snel Amsterdam,
Garage tekenwerk
goedkoop snel Amsterdam,
Luifel tekenwerk
goedkoop snel Amsterdam,
Tuinschuur tekenwerk
goedkoop snel Amsterdam,
Nieuwbouw woningen tekenwerk
goedkoop snel Amsterdam,
Bestaande woningen tekenwerk
goedkoop snel Amsterdam,
vakantiehuizen tekenwerk
goedkoop snel Amsterdam,
Kantoor tekenwerk goedkoop
snel Amsterdam,
Bedrijfsruimte tekenwerk
goedkoop snel Amsterdam,
Interior tekenwerk,design
Tekenen en Ontwerpen: architect
Nieuwbouwtekeningen woning,bouwaanvraag
Verbouwtekeningen woning,
Verkooptekeningen woning,
Woningrenovatie tekenwerk,
Buitenreclame vergunning,
Voorlopigontwerp tekenwerk,
Definitiefontwerp tekenwerk,
3D presentatie AutoCAD,
Werktekeningen voor de aannemers,
Inmeten bestaand gebouw,
De bestaande tekening digitaliseren,
Berekenen constructie,
Constructietekeningen,
Construktiedetaltekeningen,
Constructieberekeningen,
Constructieontwerp,
Bouwtechnische werk:
toetsing bouwbesluit,
omgevingsvergunning aanvraag,
EPC berekeningen,
buitenreclame,
bouwtekening maken,
bouwaanvraag veranda,
buitenreclame,
bouwtekening maken,
doorsnedes, plattegronden
bouwaanvraag veranda,
buitenreklame aanvragen snel en betaalbaar,
bouwvergunningen,
WABO vergunning aanvragen,
constructiebureau,
bouwtekeningen,situatie
bouwvergunning aanvragen,
bouwvergunning aanvraag,
aanvragen bouwvergunning,WABO
aanvraag bouwvergunning,WABO
bouwaanvraag tekeningen,
Bouwaanvraagtekeningen
Bestekstekeningen, werktekeningen maken
Installatietekeningen, nieuwe panden
Constructietekeningen en berekeningen,
Uitvoeringstekeningen (werktekeningen)bouw,
Splitsingstekeningen,
Detailtekeningen,
WABO Omgevingsvergunningen,
Verkooptekeningen woningen Amsterdam,
Woning Ontwerpen,
Artist impressions, 3D,
Inmeten en digitaliseren van panden,
Brandpreventie tekeningen,
projectenbegeleiding,
bouwkundige advies,
begeleiding van bouwaanvragen,
daglichtberekeningen,
ventilatieberekeningen,
vluchtplan maken voor een Kinderdagverblijf
bouwkundige tekeningen,
constructieve berekeningen,
constructieve details,
plan voor aansluitingen,leidingen elektra
sloopplan,snel en gekwalificeerd
aanvraag kapvergunning,
riool,leidingen plan,snelle levering goedkoop
riolerings plan, (Horeca)aanvraag WABO,
aanvragen van luchtpijp mechanische,
iTho ventilatie
ventilatiesysteem, en ventilatieplan maken (Horeca)
het aanvragen van buitenreclame,
WABO Amsterdam
Aanvraag omgevingsvergunning reclameborden,
zonneschermen met logo`s aanvragen
het omzetten bergruimtes naar verblijfsruimtes,
het omzetten zolderruimtes,
betaalbare kwaliteit en korte levertermijnen
muurdoorbraak maken - WABO aanvraag
naar de kamers met woonfunctie
het omzetten kelderruimtes,omgevingsvergunning
naar woning
naar de kamers met woonfunctie
aanvragen van uitbouw,
aanvragen van aanbouw,
aanvragen nieuwe fundering,
aanvragen wijzigingen in gevels,
nieuwe woonindelingen plan,tekenwerk situatie
het aanvragen van luifels,
het aanvragen van dakkapel,
het aanvragen van dakramen,
het aanvragen van ventilatieroosters,
nieuwe kozijnen, (gevels),detailtekenwerk
het aanvragen van balkons,WABO
het aanvragen van dakterras, snelle levering,
het aanvragen van dakkoepels,
balklaagberekeningen,goedkoop
portaalberekeningen,staal,advies
interieuradvies en tekenwerk,
exterieuradvies en tekenwerk,
3D visualisaties,
situatie maken DWG in AutoCAD,
Dwarsdoorsneden
bouwtekening maken - archieftekeningen ,
tekenburo,amsterdam
ventilatieberekeningen,
bouwkundige tekenwerk maken,
daglichtberekeningen snel en goedkoop,


Amstelada Architecten Amsterdam
Insulindeweg 649
1095EA Amsterdam
Nederland

-- --


Aboss Bouwadvies & Tekenburo Groningen
Stadshouderslaan 18a
9717AE Groningen
Nederland

-- --

©ABOSS.NL