Aboss Bouwadvies Amsterdam
Architecten & Constructeurs

 
Nederlands
Aboss Bouwadvies EN
Aboss Bouwadviese France   Aboss Bouwadvies English   строительство stroitelstvo  
       
  ABOSS.NL> Adviescontact

 

Bouwkundig tekenwerkBouwkundig tekenwerk

Constructieberekeningenconstructie berekeningen voor een omgevingsvergunning
Splitsingstekeningsplitsingstekening

Vluchtplanvluchtplan hotel nodig
Ventilatieplan berekeningenventilatieplan laten maken
Daglichtberekeningdaglichtberekening
Sloopplansloopplan nodig ?
Stempelplanstempelplan nodig ?
Rioleringsplanrioleringsplan
Elektraplanelektraplan
Kadastrale situatiekadastrale situatie
Brandveiligheids tekeningenbrandveiligheids tekening nodig ?
Brandpreventiebrandveiligheid
Interieur design
Gevelreclame aanvragengevelreclame
3D Visualisatie3d Visualisatie gevels
3D Visualisatie Bakkerij3d Visualisatie Bakkerij
3D Visualisatie Snackbar3d Visualisatie Snackbar
3D Visualisatie Cafe3d Visualisatie Cafe
Tuin 3D plan
Constructie berekeningen
Constructieve details
Constructie tekeningenconstructie tekeningen berekeningen
Geluidsisolatie berekeningenGeluidsisolatie berekeningen
Inmeten woning NEN 2580 metingInmeten woning NEN 2580 meting
Verkooptekeningenverkooptekeningen
Transformatie
Installatietekeningeninstallatietekeningen
UitvoeringstekeningenUitvoeringstekeningen nodig ?
Detailtekeningen 2D/3Ddetailtekeningen

Referenties

Tarieven

------------------------------------

Contact:
Aboss bouwkundig advies & tekenbureau
Amsterdam
Insulindeweg 649, 1095EA

Tel: +31-(0)624246268

E-mail: Info@aboss.nl


Links
Reclame

 

 

 

Omgevingsvergunning nodig?

Heeft u een huis gekocht, of bent u van plan een nieuw huis te kopen? Geweldig, nu denkt u waarschijnlijk na over hoe u het kunt verbouwen of inrichten volgens uw wensen, fantasieën en behoeften?

Wij helpen u graag uw plannen te realiseren.

Onze ontwerpdiensten omvatten alles van bouwtekeningen en plannen voor uw keuken, woonkamer of andere kamers, tot bouwtechnische berekeningen, inclusief het slopen van onnodige muren of scheidingswanden, tot de realisatie van nieuwe brede deuren of portalen in dragende muren.
Wij helpen u vanaf de vergunningaanvraag en bouwtekeningen tot en met bouwkundige en constructieve berekeningen.

Schrijf ons of, nog beter, bel ons.

Wij helpen u uw wensen en plannen te realiseren. Wij werken snel, hebben veel ervaring en beheren projecten parallel met onze partners in de bouw of bouwteams. Zeer hooggekwalificeerd personeel dat helpt uw woning comfortabeler en gezelliger te maken.

Turnkey projectrealisatie.

Van de renovatie van gewone appartementen tot de volledige bouw van nieuwe moderne gebouwen, inclusief luxe landhuizen of villa's.

Bel ons en wij bieden u een breed scala aan diensten in deze richting. omgevingsvergunningOmgevingsvergunning

Bel ons, wij wachten op uw telefoontje! Tel:+31 (0)6-24246268Omgevingsvergunning of bouwvergunning?

De bouwvergunning is een omgevingsvergunning.

Sinds 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingegaan.
Hierbij zijn ruim 25 vergunningen op het gebied van bouwen,
wonen, ruimte en milieu vervangen door één nieuwe vergunning: de omgevingsvergunningOmgevingsvergunning .
Vroeger heetten deze vergunningen onder andere: bouwvergunning, sloopvergunning of kapvergunning.

Onder de omgevingsvergunning vallen onder andere de voormalige:
~ bouwvergunning
~ splitsingsvergunning
~ sloopvergunning
~ kapvergunning
~ aanlegvergunning
~ Gevelreclame plaatsen vergunning
~ monumentenvergunning
~ dakkapel of dakraam
~ dakopbouw
~ dakterras
~ interne verandering (zoals het slopen van een dragende muur)
~ aanbouw of uitbouw aan uw pand
~ kozijnen vervangen of andere gevelwijziging
~ reclame monteren aan de gevel
~ installatie op het dak plaatsen (bijvoorbeeld airco of RVS afvoer)
~ het plaatsen van zonnepanelen
~ wijziging aan een monument
~ funderingsherstel, kelder of koekoek

Aboss bouwadvies kan u helpen bij het uitzoeken van de vereiste bijlagen.

Leges

Wat kost een bouwvergunning, omgevingsvergunning?

De kosten van de omgevingsvergunning vindt u in de legestabel 2024 omgevingsvergunning.
Deze worden elk jaar opnieuw vastgesteld.
Let op: niet voor elke omgevingsvergunning worden kosten gerekend.
De manier van betalen kan per stadsdeel verschillen. Kijk in de stadsdeelzoeker voor de betaalwijze per stadsdeel.
Let op: de stadsdelen Centrum, Oost, Noord en Nieuw-West hanteren voor sommige producten afwijkende leges.
Kijk in de stadsdeelzoeker voor de leges van deze stadsdelen. Aanvraag intrekken, geld terug?
Valt uw aanvraag in de reguliere procedure (van acht weken) en u trekt hem binnen drie weken in?
Dan kunt u een deel van de leges terugkrijgen.

Hoe lang is een bouwvergunning geldig?

Een verleende bouwvergunning is onbeperkt geldig.
In sommige gevallen kan een verleende bouwvergunning worden ingetrokken,
als er gedurende een periode van 26 weken geen bouwactiviteiten hebben plaatsgevonden.


Omgevingsvergunning.

Hoe lang duurt de aanvraag van een bouwvergunning?

De beslissing over de aanvraag van een omgevingsvergunning duurt 8 weken (reguliere procedure) of 26 weken (uitgebreide procedure).
Voor de volgende aanvragen geldt de uitgebreide procedure:
~ aanvragen in het kader van bijzonder brandveilig gebruik van bouwwerken (voormalige gebruiksvergunning).
~ aanvragen voor het starten van een bedrijf of onderneming met gevolgen voor het milieu (voormalige milieuvergunning).
~ aanvragen waarbij u wilt afwijken van het bestemmingsplan.
~ aanvragen voor wijzigingen aan een Rijksmonument.
Vallen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning sommige werkzaamheden onder de procedure van 26 weken?
Dan geldt die termijn voor de hele aanvraag. Let op: een gefaseerde aanvraag duurt langer omdat over beide fasen apart
beslist moet worden.Twijfelt u over al dan niet gefaseerd aanvragen? Overleg dan met het stadsdeel.
Verlengen: Het stadsdeel mag de termijnen van 8 weken (gewone procedure) en 26 weken (uitgebreide procedure)
een keer met 6 weken verlengen. Ze moet hiervoor wel een geldige reden hebben; bijvoorbeeld omdat een adviserende instantie,
zoals de brandweer, meer tijd nodig heeft voor zijn advies.
Opschorten: Is uw vergunningaanvraag niet goed ingevuld of ontbreken er bijlagen?
Dan vraagt het stadsdeel u in een brief om deze aan te vullen. In deze brief geeft de gemeente ook
aan hoeveel tijd u daarvoor krijgt. Op het moment dat de gemeente dat aan u vraagt, stopt de beslistermijn; dit heet opschorten.
Als u ontbrekende bijlagen niet op tijd aanlevert, dan behandelt de gemeente uw aanvraag niet en krijgt u geen vergunning.
De gemeente laat u schriftelijk weten als de zij de beslistermijn verlengt of de beslissing opschort.
Te late beslissing: Als de gemeente niet op tijd beslist over een aanvraag in de reguliere procedure (van acht weken),
krijgt u de vergunning van rechtswege. Dat wil zeggen: de wet bepaalt dat u de vergunning krijgt.
Als de gemeente niet op tijd beslist over uw aanvraag in de uitgebreide procedure (van 26 weken),
kunt u een vergoeding (dwangsom) krijgen.


Beantwoord de vragen
op deze website en bepaal of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Heeft u hulp voor een aanvraag van omgevingsvergunning nodig? Dat doen wij voor u.

Bouwaanvraag, bouwadvies, bouwkundig tekenwerk en etc.
Een bouwaanvraag indienen voor een verbouwing of een nieuwbouw.
U komt er met de bouwkundige tekeningen niet uit?
Of u heeft simpelweg voor een project bouwkundige tekeningen nodig.
Bel dan gerust.

Werkgebied: Noord-Holland, Amsterdam.

Bouwkundig tekenwerk en constructie berekeningen.

Heeft u bouwtekeningen en constructie berekeningen nodig?

Wij verzorgen bouwkundig tekenwerk en constructie berekeningen en in elke fase van het bouwproces.
Ontwerptekeningen, bouwaanvraagtekeningen,
splitsingstekeningen

splitsingstekeningen
, bestektekeningen, werktekeningen,
bouwkundige details en alles wat verder nodig is voor een succesvol bouwproject.
Een bouwaanvraag indienen voor een verbouwing of een nieuwbouw
dat doen wij voor u. Advies en begeleiding.
Wij zijn gespecialiseerd in allround bouwkundig tekenwerk.
Als u voor (huur) woningen representatieve tekeningen,
bijvoorbeeld verkooptekeningen, wilt hebben.
Tekenwerk van woningen wat nog niet gedigitaliseerd is.
Of als u zelfs van bijvoorbeeld woningen geen tekeningen heeft en
welke nog helemaal ingemeten en digitaal uitgetekend moet worden.

"Allerlei kleine aanpassingen in woningen en / of
utilitaire gebouwen die even uitgetekend moet worden,
en /of een bouwaanvraag voor nodig is.
Tekenen van dakkapel, luifel, uitbouw,
verbouwing van zolder, badkamer, vakantiehuis of tuinhuis en etc.

Aanvullend kunnen we u bijstaan met advies, berekeningen,
bouwbegeleiding en overtuigende presentaties.

Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011

-----------------------------

Aboss Bouwadvies & Tekenbureau B.V.
Bouwkundige Ingenieurs en Constructeurs te Amsterdam


Meer info

Aanbouw nodig ? Dakkapel realiseren Uitbouw realiseren 

 

Dienst Millieu Gemeente Amsterdam

Dienst Milieu
 

Wij leveren de tekenwerk binnen 2-3dagen.
Heeft u haast!? Maak dan gebruik van
onze spoed service; 7 dagen per week.


Word nu donateur van
World Animal Protection


World Animal Protection

World Society Protection of Animals


Omgevingsvergunning


All-round Bouwkundig tekenwerk
snel en gekwalificeerd:
Aanbouw tekenwerk goedkoop
Amsterdam,
Uitbouw

Dakkapel br>
Dakterras

Garage tekenwerk

Luifel tekening
Amsterdam,
Tuinschuur tekenwerk

Nieuwbouw woningen tekenwerk

Bestaande woningen

vakantiehuizen tekenwerk

Kantoor

Bedrijfsruimte tekenwerk

Interior tekenwerk,design
Tekenen en Ontwerpen: architect
Nieuwbouwtekeningen woning
Verbouwtekeningen woning,
Verkooptekeningen woning,
Woningrenovatie tekenwerk,
Buitenreclame vergunning,
Voorlopigontwerp tekenwerk,
Definitiefontwerp tekenwerk,
3D presentatie AutoCAD,
Werktekeningen voor de aannemers,
Inmeten bestaand gebouw,
De bestaande tekening digitaliseren,
Berekenen constructie,
Constructietekeningen,
Construktiedetaltekeningen,
Constructieberekeningen,
Constructieontwerp,
Bouwtechnische werk:
toetsing bouwbesluit,
omgevingsvergunning aanvraag,
EPC berekeningen,
buitenreclame,
bouwtekening maken,
bouwaanvraag veranda,
buitenreclame,
bouwtekening maken,
doorsnedes, plattegronden
bouwaanvraag veranda,
buitenreklame
bouwvergunningen,
WABO vergunning aanvragen,
constructiebureau,
bouwtekeningen,situatie
bouwvergunning aanvragen,
bouwvergunning aanvraag,
aanvragen bouwvergunning,WABO
aanvraag bouwvergunning,WABO
bouwaanvraag tekeningen,
Bouwaanvraagtekeningen
Bestekstekeningen, werktekeningen maken
Installatietekeningen, nieuwe panden
Constructietekeningen en berekeningen,
Uitvoeringstekeningen (werktekeningen)bouw,
Splitsingstekeningen,
Detailtekeningen,
WABO Omgevingsvergunningen,
Verkooptekeningen woningen Amsterdam,
Woning Ontwerpen,
Artist impressions, 3D,
Inmeten en digitaliseren van panden,
Brandpreventie tekeningen,
projectenbegeleiding,
bouwkundige advies,
begeleiding van bouwaanvragen,
daglichtberekeningen,
ventilatieberekeningen,
vluchtplan maken voor een Kinderdagverblijf
bouwkundige tekeningen,
constructieve berekeningen,
constructieve details,
plan voor aansluitingen,leidingen elektra
sloopplan,snel en gekwalificeerd
aanvraag kapvergunning,
riool,leidingen plan,snelle levering goedkoop
riolerings plan, (Horeca)aanvraag WABO,
aanvragen van luchtpijp mechanische,
iTho ventilatie
ventilatiesysteem, en ventilatieplan maken (Horeca)
het aanvragen van buitenreclame,
WABO Amsterdam
Aanvraag omgevingsvergunning reclameborden,
zonneschermen met logo`s aanvragen
het omzetten bergruimtes naar verblijfsruimtes,
het omzetten zolderruimtes,
betaalbare kwaliteit en korte levertermijnen
muurdoorbraak maken - WABO aanvraag
naar de kamers met woonfunctie
het omzetten kelderruimtes,omgevingsvergunning

naar de kamers met woonfunctie
aanvragen van uitbouw,
aanvragen van aanbouw,
aanvragen nieuwe fundering,
aanvragen wijzigingen in gevels,
nieuwe woonindelingen plan,tekenwerk situatie
het aanvragen van luifels,
het aanvragen van dakkapel,
het aanvragen van dakramen,
het aanvragen van ventilatieroosters,
nieuwe kozijnen, (gevels),detailtekenwerk
het aanvragen van balkons,WABO
het aanvragen van dakterras, snelle levering,
het aanvragen van dakkoepels,
balklaagberekeningen,goedkoop
portaalberekeningen,staal,advies
interieuradvies en tekenwerk,
exterieuradvies en tekenwerk,
3D visualisaties,
situatie tekening,
Dwarsdoorsneden
bouwtekening maken,
tekenburo,amsterdam
ventilatieberekeningen,
bouwkundige tekenwerk maken,
daglichtberekeningen,


Amstelada Architecten Amsterdam
Insulindeweg 649
1095EA Amsterdam
Nederland

-- --


Aboss Bouwadvies & Tekenburo Groningen
Stadshouderslaan 18a
9717AE Groningen
Nederland

-- --

©ABOSS.NL